ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته آزاد آغاز شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سنجش، پذیرش و امور فرغ التحصیلی دانشگاه آزاد اعلام کرد؛ بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می رساند ثبت نام و انتخاب رشته، از امروز یکشنبه ۱۴ آذر آغاز شده و تا روز چهار شنبه ۲۴ آذر ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

https://dailybulletin.ir/05/12/2021/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/