۱۰ درصد هزینه بیماران بستری مربوط به تجهیزات پزشکی است

باشگاه خبرنگاران جوان :

مهدی رضایی گفت: پوشش بیمه‌ای برای تجهیزات پزشکی شرایط مناسبی ندارد و در سازمان بیمه سلامت ایران، ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان صورت حساب رسمی در این زمینه صادر می‌شود.

معاون سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نظام پرداخت و پزشک تجویز کننده کالاهای تولید داخل باید با پزشکی که تولیدات غیر داخلی را تجویز می‌کند، متفاوت باشد.

خرید راهبردی تجهیزات پزشکی موجب کاهش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی این کالاها به نفع بیماران می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

۱۰ درصد هزینه بیماران بستری مربوط به تجهیزات پزشکی است