بذرپاش: شرایط برای تصویب بودجه کارآمد مهیا شده است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مهرداد بذرپاش در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال قبل را ۴ ماه زودتر ارائه کرد، گزارش اجرای بودجه سال جاری را در بازه زمانی دوماهه در اختیار نمایندگان قرار داده است و نظر کارشناسی خود پیرامون لایحه بودجه پیشنهادی دولت جهت سال آتی را منتشر کرد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: شرایط برای تصویب بودجه کارآمد مهیا شده است.

https://dailybulletin.ir/27/12/2021/%d8%a8%d8%b0%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%85/