ابوذر زارع رئیس مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش عصر یکشنبه گروه فرهنگ ایرنا از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در حکمی ابوذر زارع را به سمت «رئیس مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما» منصوب کرد.

در حکم ابوذر زارع بر حمایت و صیانت صادقانه و دلسوزانه از سرمایه ­های انسانی، معنوی و مادی سازمان با رعایت جدی حفظ کرامت و شأن اسلامی و انسانی و حقوق فردی همکاران تأکید شده است.

زارع پیش از این مدیرکل بازرسی و بررسی‌های عمومی سازمان صداوسیما بود. جبلی همچنین از زحمات ارزشمند و خدمات حمید رهبری­ فر در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی و در حکمی وی را با توجه به تعهد، تجارب و خدمات ارزشمند به سمت مشاور رئیس سازمان منصوب کرد.

https://dailybulletin.ir/19/12/2021/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b0%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/